ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 2563

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ปีการศึกษา 2563

 

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯได้รับรางวัล สพฐ.OBEC AWARDS
วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564
อ่าน:256
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
วันอาทิตย์, 18 กรกฎาคม 2564
อ่าน:1117

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน