โรงเรียนบ้านส้านฯได้รับรางวัล สพฐ.OBEC AWARDS

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

 

ครูนพดล สมใจ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/