ค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3

       โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จักกิจกรรมค่าย o-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 จำนวน 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

 

 

IMAGE
ค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3
วันเสาร์, 21 มกราคม 2566
อ่าน:15
IMAGE
กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา2565
วันเสาร์, 14 มกราคม 2566
อ่าน:14
IMAGE
1 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรปีใหม่
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2566
อ่าน:21
IMAGE
งานมุฑิตาจิต ครูสมชาย ครูเพชร
วันอาทิตย์, 02 ตุลาคม 2565
อ่าน:65
IMAGE
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565
อ่าน:111
IMAGE
ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565
อ่าน:123
IMAGE
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
อ่าน:119

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน