ค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3

       โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จักกิจกรรมค่าย o-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 จำนวน 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

 

 

IMAGE
งานคบรอบ 100 ปี คุรุราษฎร์รังสรรค์
วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566
อ่าน:15
IMAGE
ค่ายวิชาการ O-NET ป.6 และ ม.3
วันเสาร์, 21 มกราคม 2566
อ่าน:35
IMAGE
กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา2565
วันเสาร์, 14 มกราคม 2566
อ่าน:48
IMAGE
1 มกราคม 2566 ทำบุญตักบาตรปีใหม่
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2566
อ่าน:41
IMAGE
งานมุฑิตาจิต ครูสมชาย ครูเพชร
วันอาทิตย์, 02 ตุลาคม 2565
อ่าน:85

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน