แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ

      ด้วยทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุุุุุุุุุุุุุุุุุราษฎร์รังสรรค์)มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน และทางโรงเรียนได้จัดเป็นสถานที่พักนอนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัด จึงขอแจ้งหยุดเรียนตามหนังสือ ที่ ศธ.04081.144/ว014 ดังรายละเอียดตามหนังสือ

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

IMAGE
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
อ่าน:12
IMAGE
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน:12

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน