งบประมาณปี 2560

 เอกสารจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณ 2560

                                                                1. จ้างก่อสร้องสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA

                                                                2. จ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน(แบบกรมอาชีวศึกษา)

                                                                3. ชื้อ/จ้างวัสดุโครงการพัฒนางานอาชีพ

                                                                4.ชื้อเครื่องนอนสำหรับนักเรียนพักนอน